Campanie promoțională adresată consumatorilor

Perioada campaniei: 13.11.2020 – 27.11.2020

Art. 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

1.1 Organizatorul campaniei “Black Friday Optica Ovidiu” (denumită în continuare “Campania”) este DEMIAN OVIDIU AURELIAN – OPTICA OVIDIU ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ, persoană juridică română, cu sediul social în Oradea, PŢA 1 DECEMBRIE nr. 27/C, BIHOR, Cod Poștal 410073, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. F05/1580/2003, cod unic de înregistrare (CUI): 8392430, cod de înregistrare fiscală (CIF): RO8392430, reprezentată legal de Demian Rodica – Administrator, denumită în continuare Organizatorul. Campania se desfășoară în beneficiul Optica Ovidiu (DEMIAN OVIDIU AURELIAN – OPTICA OVIDIU ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ).

1.2 Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul Regulament Oficial (denumit în continuare „Regulament”) este finală și obligatorie pentru toți participanții.

1.3 Prezentul Regulament sau eventualele acte adiționale la acesta vor fi disponibile, în vederea consultării de către participanți pe site-ul www.opticaovidiu.

1.4 Campania va putea fi întreruptă de către Organizator, oricând în timpul duratei de desfășurare, în cazul apariției unei situații care necesită întreruperea campaniei.

1.5 Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România. Anexele sau actele adiționale la Regulament fac parte integrantă din acesta.

1.6 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul prin încheierea unui act adițional la Regulament, urmând ca modificările și/sau completările să fie făcute publice pe site-ul www.opticaovidiu.ro.

Art. 2. CONDIȚII DE PARTICIPARE

2.1 Campania se adresează tuturor persoanelor fizice cu vârsta de 18 ani împliniți până la data începerii campaniei și cu domiciliul stabil/reședința în România și care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumite în continuare „Participanți”).

2.2 Participarea la această Campanie implică acordul expres, cunoașterea și acceptarea fără obiecții a prezentului Regulament de către toți participanții la Campanie.

Art. 3. LOCUL ȘI DURATA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

3.1. Campania va începe în data de 13.11.2020 și se va încheia în data de 27.11.2020.

3.2. Campania este organizată și se desfășoară în Oradea, județul Bihor în cele două locații Optica Ovidiu:

1. Optica Ovidiu Centru Civic – Piața 1 Decembrie nr. 27/C (Centrul Civic), Program: Luni-Vineri: 10.00-18.00, Sâmbătă: 10.00-13.00; Duminică: Închis; Telefon: 0259 413 520 sau 0359 411 630

2. Optica Ovidiu Rogerius – Str. Transilvaniei nr. 9 (lângă Piața Rogerius); Program: Luni-Vineri: 9.00-17:00, Sâmbătă-Duminică: Închis; Telefon: 0359 170 500

Art. 4. MECANISMUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

4.1. Promoțiile sunt valabile DOAR cu programare în prealabil la numerele de telefon:

Optica Ovidiu Centru Civic – Piața 1 Decembrie nr. 27/C (Centrul Civic)

Telefon: 0259 413 520 sau 0359 411 630.

Optica Ovidiu Rogerius – Str. Transilvaniei nr. 9 (lângă Piața Rogerius)

Telefon: 0359 170 500.

4.1.1 Promoția 1

La fiecare pereche de ochelari achiziționată (ramă + lentile de protecție împotriva luminii albastre emanate de ecranele smartphone-urilor, tabletelor și ecranelor led) primești, CADOU, o consultație oftalmologică la medicul oftalmolog (cu programare în prealabil). În cazul ramelor de vedere, cadoul este condiționat de plasarea unei comenzi complete constând în: ramă, lentile de vedere și montaj.

4.1.2 Promoția 2

Colecțiile de rame de ochelari din noul sezon au o reducere de până la 40%. În cazul ramelor de vedere, reducerea este condiționată de plasarea unei comenzi complete constând în: ramă, lentile de vedere și montaj.

4.1.3 Promoția 3

Colecțiile de rame de ochelari, din sezoanele trecute, pentru citit, au o reducere de până la 70%. În cazul ramelor de vedere, reducerea este condiționată de plasarea unei comenzi complete constând în: ramă, lentile de vedere și montaj.

4.1.4 Promoția 4

Ochelarii de soare au o reducere de până la 50%. În cazul ramelor de vedere, reducerea este condiționată de plasarea unei comenzi complete constând în: ramă, lentile de vedere și montaj.

Art. 5. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR

5.1 Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care această cale nu este posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente.

Art. 6. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI

6.1 Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră. Forţă majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voinţă sa şi a cărui apariţie îl pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament.

ART. 7. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Organizatorul se obligă să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale participanților si sa respecte prevederile din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumita in continuare „Legea nr. 677/2001”) precum si oricare prevederi legale aplicabile. Prin înscrierea și participarea la promoție participanții sunt de acord in mod expres cu prevederile prezentului Regulament, inclusiv cele cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, si anume ca numele, prenumele, adresa, emailul, numărul de telefon. In plus fata de cele de mai sus, prin înscrierea si participarea la aceasta promoție, participanții sunt de asemenea de acord ca datele lor personale menționate mai sus sa fie introduse in baza de date a Organizatorului pentru ca acestea sa fie prelucrate si folosite de acesta (fie direct, fie prin parteneri contractuali) pentru scopuri cum ar fi: pregătirea de raporturi statistice cu privire la consumatori, activități de marketing directe cum ar fi informarea acestora cu privire la acțiuni promoționale/de marketing viitoare ale Organizatorului, fie prin email, posta si/sau SMS, trimiterea de diverse materiale promoționale/de informare si/sau articole promoționale. Participanții au dreptul sa se dezaboneze de la primirea de oferte promoționale/de publicitate/materiale/informații/articole/mostre de la Organizator, urmând procedurile menționate prin email, posta sau SMS.

Organizatorul se obligă să nu dezvăluie datele cu caracter personal niciunei terțe părți, cu excepția partenerilor săi contractuali și doar pentru scopurile menționate în cadrul prezentului Regulament.

Datele personale menționate mai sus pot fi dezvăluite (i) participanților, la solicitarea acestora, (ii) autorităților, in conformitate cu prevederile legale, (iii) partenerilor contractuali ai Organizatorului pentru scopurile prezentului Regulament.

Organizatorul va păstra datele cu caracter personal cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retenția datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile.

Organizatorul va respecta toate drepturile acordate participanților de Legea nr. 677/2001, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a se opune ca date care ii vizează sa facă obiectul unei prelucrări, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum si dreptul de a se adresa justiției.

Adresa de primire a cererilor legate de date personale este DEMIAN OVIDIU AURELIAN – OPTICA OVIDIU ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ, PŢA 1 DECEMBRIE nr. 27/C, BIHOR, Cod Poștal 410073, România sau prin transmiterea unui mesaj electronic la adresa de email office@opticaovidiu.ro.